Resrutter

Podcasten har rest längst de blå rutterna. Avsnitten är däremot fulla av referenser till mina tidigare resor (andra färger) i de länder som fordom var Sovjetunionen.